TS13298 ve Elektronik Belge – Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

Kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeler neticesinde elektronik belge yönetimi ve dijital arşiv konularına olan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaç neticesinde kamu ve özel sektörde nitelikli Belge ve Arşiv Yöneticilerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Standardı Kapsam ve Amacı” başlıklı yazımızda TS13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Standardının kapsam ve amacından bahsetmiştik. TS13298 Standardı kamu kurum, kuruluş, özel sektör ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yol gösteren bir rehber niteliğindedir.

TS13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Sertifika Programını MÜSEM (Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından vermektedir. Amaç Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi konularında yetkin kişiler yetiştirmektir.

TS13298 sertifika programını eğitimini ilk alanlardan biriyim. Kendimi övmek gibi olmasın en yüksek notu alarak birinci bitirmiştim:) Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladım. Yüksek Lisans eğitimimi Beykent Üniversitesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programında tamamladım. Özel bir yazılım şirketinde Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi programları üzerine Ürün Geliştirme ve Proje Uzmanı olarak çalışıyorum. Sertifika programını ve eğitimi verecek olan öğretim üyeleri kadrosunu görünce kesinlikle bu kursu almam gerektiğini düşündüm.

Programın çıktı ve kazanımlarından bahsedecek olursak;

  1. Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerinin kurumlar, çalışanlar ve paydaşlar açısından ne tür fırsatlar sunduğunu anlamak,
  2. Elektronik belge ve arşiv sistemleri ile ortaya çıkabilecek riskleri, tehditleri anlamak ve ne tür önlemler alınması konusunda bilgi sahibi olmak,
  3. Kurum ve kuruluşlarda kullanılan EBYS’lerin TS 13298:2015 standardına uygunluğunu denetleyebilme yetkinliği kazanmak,
  4. Kurum ve kuruluşların belge yönetimi ve arşiv sistemleri ile ilgili yetkili personel olabilmek

Bu eğitimin en önemli kazanımlarından birinin de hem akademik hem sektör tecrübesi bulunan değerli öğretim üyeleri tarafından verilmesi olduğunu düşünüyorum.

Dijital dönüşüm çağında kamu ve özel sektörlerin büyük bir çoğunluğu belge yönetimi ve arşiv alanına müthiş yatırımlar yapmaktadır. Ancak yanlış ürün seçimi, yanlış zamanlama ve alanında yetkin personel olmadan çalışmaların yürütülmesi neticesinde bu yatırımların çoğu ölü yatırım, projelerin birçoğu da başarısız olarak sonuçlanmaktadır.  Tabi güzel çalışmaların ve projelerin olduğunu da söylemek gerekir. Ancak başarıyla sonuçlanan projelerde belge yönetimi ve arşivcilik alanında bilgi ve birikimi olan yetkin kişilerin olduğundan emin olabilirsiniz.

Eğer kamu ve özel sektörde belge yönetimi ve arşivcilik alanında bir proje, yatırım, dönüşüm düşünülüyorsa alanında bilgi ve birikimi olan yetkin kişiler ile yapılması gerekir.

TS 13298:2015 ve Elektronik Belge – Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

 

You may also like...