Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler

Kamuda bürokrasinin azaltılması, zaman tasarrufu ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yenilendi ve 10 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı. Yenilenen yönetmelik ile resmî yazışmaların elektronik ortamda yapılması asli unsur haline getirildi ve elektronik ortama yönelik yeni düzenlemeler hüküm altına alınmış oldu.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca EBYS’lere yönelik Yönetmelik’teki değişikliklerin ve gerekli düzenlemelerin yer aldığı “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler” adlı bir doküman paylaşıldı. 1 Ocak 2021 tarihine kadar değişiklikler dikkate alınarak EBYS’lerin Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi beklenmektedir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler

Haberin kaynağı için tıklayınız.

You may also like...