Karar Destek Sistemi Nedir?

Karar destek sistemleri, verilmesi gereken kararla ilgili veriyi daha iyi anlayarak, daha etkin karar seçenekleri oluşturma, alternatifleri belirleme ve değerlendirme işlevlerine destek sağlayan ve doğru karar verme olasılığını artıran sistemlerdir. En genel anlamıyla Karar Destek Sistemleri yönetici konumundaki karar vericilerin karar vermelerine yardımcı olan sistemlerdir.

You may also like...