EBYS ve e-Arşiv Sistemlerinde / Uygulamalarında Yapay Zeka Yaklaşımı

Yapay zeka bilgisayarların ya da makinelerin öğrenme süreçlerine sahip olmaları sonucunda kazandıkları bir yetenek olarak açıklanabilir. Sistem dış verilerden yararlanarak bir tecrübe süreci geçirdikten sonra öğrenme sürecini tamamlar. Bu süreçten sonra sistemler farklı boyuttaki parametreleri değerlendirerek karar süreçlerine katılırlar. Bu süreç aynı insanlarda olduğu gibi tecrübe kazanarak daha doğru kararlar almasına benzer.

Yapay zeka günümüzde spor, sağlık, otomotiv, video oyunları, sosyal medya programları alanlarında kullanılıyor. Elektrikli otomobil üreten Tesla şirketinin sahibi Elon Musk yapay zekayı dünya için Kuzey Kore’den daha büyük bir tehlike olarak değerlendiriyor. Stephan Hawking yapay zekanın çok geliştiğini ve faydalı olduğunu ancak insan zekasını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe duyduğunu söyledi. ALS hastalığı olan dahi fizikçi de yapay zeka teknolojisi aracılığıyla konuşabiliyor. Intel’e ait bir akıllı telefon klavye uygulaması olarak çalışan bu teknoloji, Prof. Hawking’in ne düşündüğünü anlayabiliyor ve kullanmak isteyebileceği kelimeleri önerebiliyor.

Yapay zeka kullanım alanlarının artması, işleri makina ve sistemlerin devralmasıyla birlikte insanlarda işimi robotlar mı devralacak korkusu başladı. https://willrobotstakemyjob.com İnternet sitesinde Arşivcilerin %76’sı, Kütüphanecilerin %65 mevcut işlerini yapay zeka ile güçlendirilmiş robotik sistemlere bırakacağına ilişkin veriler sunmakta.

Linkteki makalede yapay zeka ve bilgi-belge yönetimi, belge yönetimi ve arşiv alanına yenilikçi bilgi teknolojileri yaklaşımı konuları ele alınmış. Bilgi-belge ve arşiv yöneticilerinin gelecekteki görevlerinin değişeceği ve bu değişen görevlerde yer alabilmek için yapay zeka, yazılım, siber güvenlik, robotik sistemler vb. konuları alanına dahil etmesi gerektiği düşünülmüş. Yapay zeka çalışmalarının belge yönetimi ve arşiv alanının ayrılmaz parçalarından olacağı düşünülerek bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunlarının altyapılarını sağlam kurarak gelecekteki en önemli meslek grupları arasında olacağı düşünülüyor.

https://www.researchgate.net/publication/322147258_EBYS_e-BEYAS_ve_e-Arsiv_Sistemlerinde_Uygulamalarinda_Yapay_Zeka_Yaklasimi

Özdemirci, F., Ünal, M.A. (2017) EBYS(e-BEYAS) ve e-Arşiv Sistemlerinde/Uygulamalarında Yapay Zeka Yaklaşımı

You may also like...