BEYSİAD e-Belediye Projesi Değerlendirme Raporu

BEYSİAD e-Belediye Projesi Değerlendirme Raporu

e-Belediye Bilgi Sistemi Nedir ?

e-Belediye Bilgi Sistemi, vatandaşa hizmet odaklı yerel yönetim anlayışına uygun bir şekilde belediye hizmetlerinin hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlayacak bir projedir. İleride de geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile ortak sistem altyapısında çalışacak ve Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir. 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonucu bir protokol hazırlamış, 03.05.2017 tarihinde taraflar protokolü imzalamıştır. 2019 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması öngörülmektedir.

BEYSİAD Kimdir ?

BEYSİAD Belediye Yazılımcıları Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Belediye sektörüne çözüm üreten, destek veren, önde gelen firmalar tarafından oluşturulmuş, sivil toplum kuruşudur. Sektöre yön veren, değer katan firmaların, uzun yıllar boyunca oluşturdukları deneyim ile ürettikleri yazılımlarla ülkemiz Belediyelerinin hizmet yarışında, sundukları bilişim teknolojileri destek vermektedirler.
BEYSİAD üyesi firmalar, Belediyelere özel MIS 1, EBYS 2, CBS 3, Mobil Uygulamalar, E-Belediye Uygulamaları, ABYS 4 ve Akıllı Şehir çözümleri ile sektöre içerik kazandırmakta ve Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri üreterek, hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlamaktadırlar.
Belediyelerin kendilerine özgü politikaları gereği ihtiyaç duydukları özgün ve rekabetçi uygulamalar ile Belediye hizmetlerinin, günümüz teknolojilerini kullanarak daha geniş halk kitlelerine ulaşmasında yardımcı olmaktadırlar.
BEYSİAD üyesi firmaların binlerce çalışanları ile ürettikleri çözümler ana başlıkları ile şunlardır;

Yönetim Bilgi Sistemleri (Bütçe, Muhasebe, Personel, Maaş, Satınalma, Stok, Encümen, Meclis vb. Uygulamalar)
• Belediye Gelir Otomasyonu
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-Arşiv Uygulamaları
• İş ve Süreç Yönetim Sistemleri
• Abone Yönetim Sistemleri
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Mobil Uygulamalar
• E-Belediye Hizmetleri
• Akıllı Şehir Uygulamaları
• Varlık ve Şebeke Yönetim Sistemleri vb.

Dernek, ulusal çapta hizmet veren, çözüm üreten firmalarını %90’nını temsil etmektedir. Dernek üyeleri, ülkemizde mevcut belediyelerinde %90’nından fazlasına hizmet vermektedir.

BEYSİAD’ın hazırladığı raporda Projesinin Sektöre Etkilerini, Dünyada ve Ülkemizdeki Durumu, Bakanlık Proje Gerekçelerini ve BEYSİAD’ın Cevaplarını, BEYSİAD’ın Projeye Yaklaşımını, Çözüm Önerileri anlatılmaktadır.

BEYSİAD e-Belediye Projesi Değerlendirme Raporu

1 MIS: Yönetim Bilgi Sistemlerinin kısaltmasıdır.
2 EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kısaltmasıdır
3 CBS: Coğrafi Bilgi Sistem uygulamalarının kısaltmasıdır
4 ABYS: Abone Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarının kısaltmasıdır

You may also like...