Yerel Yönetim Akademisi Eğitimi: Belediyelerde Elektronik Belgelerin Dosyalanması, Standart Dosya Planı ve Arşiv Uygulamaları

MBB Yerel Yönetim Akademisi, belediye müdürlüklerinde üretilen yazışmaların EBYS standartlarına uygun olması temel amacıyla “Elektronik Belgelerin Dosyalanması, Standart Dosya Planı ve Arşiv Uygulamaları E-Öğrenme Programı” hazırladı. 15-16-23 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilecek eğitimlerle EBYS, dosya planı ve arşivleme yönetimi  bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcıların bürolarda oluşan her türlü belgeyi, elektronik ortamda nasıl dosyalayacakları, dosya türlerini nasıl oluşturup düzenleyecekleriyle ilgili bilgilerini artırarak, EBYS’lerde konu ve vaka dosyası oluşturma becerilerini, bir yazışmadan rapora, encümen kararından imar planına kadar her türlü belge ve dosyaya nasıl SDP kodu verileceğiyle ilgili bilgilerini artırarak, Standart Dosya Planını kullanma becerilerini geliştirmeyi, müdürlüklerde kullanılan belge ve dosyaları usulüne uygun olarak ne şekilde arşive devredecekleri, arşivlerini nasıl kurup işletecekleriyle alakalı bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir. 

İçerik

 • Dosyalama
 • Dosya bütünlüğü
 • Kağıt ve elektronik dosyalar
 • Hibrit dosyalama
 • Dosyalamada fonksiyon, vaka/konu, faaliyet ve işlem ilişkisini doğru kurmak.
 • Dosya türleri
 • Karmaşık dosyalama
 • Dosya serileri
 • Dosya planlarının kullanılması
 • Dosyaların kapatılması
 • Belediyelerde SDP kod ve başlıkları
 • An hizmetler, yardımcı hizmetler ile teftiş denetim
 • Belge ve Dosyalara Kod Vermek
 • Genel veya Özel Düzeyde Dosya Açmak
 • Bir Başlığın Çoklu Kullanımı
 • Belgelerdeki Dosya Kodu Farkı
 • “99-Diğer” Kullanarak Yeni Kod Açmak
 • “99-Diğer” Kullanmaksızın Yeni Kod Açmak
 • Özel dosya kodu üretmek
 • Konu Kodu ile Özel Kod İlişkisi
 • Dosya Kodu Olmayan Belgeler
 • Yazışma Eklerinde SDP
 • Arşiv malzemesi ile arşivlik malzeme
 • Dosyalama ve dosya türleri
 • Dosya tanımlama bilgileri
 • Saklama planları
 • Müdürlüklerden birim arşivine dosya transferi
 • Uygunluk kontrolü
 • Kurum arşivleri
 • Ayıklama-imha komisyonları
 • Devlet arşivine belge transferi işlemleri

Videolar

Resmi Yazışma Kuralları 1

Resmi Yazışma Kuralları 2

Etkili Yazışma Teknikleri 1

Etkili Yazışma Teknikleri 2

Elektronik Belgelerin Dosyalanması 1

Elektronik Belgelerin Dosyalanması 1

Standart Dosya Planı 1

Standart Dosya Planı 2

Belediyelerde Arşiv Uygulamaları 1

Belediyelerde Arşiv Uygulamaları 2

Kaynak

You may also like...